Naše reference

Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Polance nad Odrou

Naše společnost zrealizovala celkovou rekonstrukci hasičské zbrojnice v Polance nad Odrou, která spočívala v přístavbě budovy a jejím následném zateplení včetně provedení nové střechy, hromosvodu, výměny otvorových výplní a nových zpevněných ploch. Dále byly provedeny kompletně nové rozvody vody a ústředního vytápění, elektra a vzduchotechniky.

číst více

Modernizace obvodového pláště budovy FÚ pro MSK

Byla provedena modernizace obvodového pláště budovy FÚ pro MSK, kdy stávající keramický obklad byl nahrazen kontaktním zateplovacím systémem Weber. Část fasády byla obložena vláknocementovými deskami Equitone. V návaznosti na to byl proveden nový hromosvod včetně instalace nového systému vyhřívání okapů a svodů a napojení nových střešních vyhřívaných vpustí. Došlo také k výměně starých otvorových výplní za nová hliníková.

číst více

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Šenově

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Šenově obsahovala demolici skladu a přístavby nové garáže se sekčními garážovými vraty, zateplení fasády včetně výměny a dodávky nových otvorových výplní, kompletní provedení nové střechy a realizaci nového hromosvodu.

číst více
1 2 3