Rekonstrukce budovy MěPOS v Šenově

Investor

Město Šenov

Lokalita

Šenov

Cena

2,2 mil. Kč bez DPH

Datum realizace

8/2015 - 11/2015

Předmětem plnění díla bylo provedení zateplení objektu městského podniku služeb v Šenově u Ostravy. Jednalo se především o zateplení fasády a střechy, dále o výměnu nevyhovujících výplní otvorů a opravu hromosvodu.