Naše reference

Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Stavební úpravy objektu spočívaly ve výměně dřevěných oken a vstupních dveří do objektu za nová plastová, provedení nové fasády objektu a opravě zpevněných ploch kolem objektu a provedení nového osvětlení a ozvučení v kulturním sálu. Dále bylo provedeno vybudování výtahu uvnitř sušící věže.

číst více

Rekonstrukce budovy MěPOS v Šenově

Předmětem plnění díla bylo provedení zateplení objektu městského podniku služeb v Šenově u Ostravy. Jednalo se především o zateplení fasády a střechy, dále o výměnu nevyhovujících výplní otvorů a opravu hromosvodu.

číst více

Revitalizace panelového domu v Ostravě – Porubě

Revitalizace panelového domu v Ostravě - Porubě spočívala v kompletním zateplení domu, výměny oken a vstupních vchodových dveří, dodávce nového hromosvodu včetně provedení elektroinstalace ve společných prostorách domu. Dále byly dodány nové zámečnické konstrukce a na balkónech byla provedena pokládka nové dlažby.

číst více
1 2 3