Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Polance nad Odrou

Investor

Statutární město Ostrava

Lokalita

Polanka nad Odrou

Cena

7,1 mil. Kč bez DPH

Datum realizace

5/2018 - 12/2018

Naše společnost zrealizovala celkovou rekonstrukci hasičské zbrojnice v Polance nad Odrou, která spočívala v přístavbě budovy a jejím následném zateplení včetně provedení nové střechy, hromosvodu, výměny otvorových výplní a nových zpevněných ploch. Dále byly provedeny kompletně nové rozvody vody a ústředního vytápění, elektra a vzduchotechniky. V interiéru došlo k rekonstrukci bytové jednotky a společenského sálu, kde byly provedeny nové sdk konstrukce, omítky, podlahy a byly dodány nové zařizovací předměty.