Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Investor

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Lokalita

Stará Ves nad Ondřejnicí

Cena

3,4 mil. Kč bez DPH

Datum realizace

7/2016 - 11/2016

Stavební úpravy objektu spočívaly ve výměně dřevěných oken a vstupních dveří do objektu, provedení nové fasády objektu a opravě zpevněných ploch kolem objektu a provedení nového osvětlení a ozvučení v kulturním sálu. Dále bylo provedeno vybudování výtahu uvnitř sušící věže.