Modernizace obvodového pláště budovy FÚ pro MSK

Investor

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lokalita

Ostrava

Cena

18,7 mil. KČ bez DPH

Datum realizace

3/2018 - 9/2018

Byla provedena modernizace obvodového pláště budovy FÚ pro MSK, kdy stávající keramický obklad byl nahrazen kontaktním zateplovacím systémem Weber. Část fasády byla obložena vláknocementovými deskami Equitone. V návaznosti na to byl proveden nový hromosvod včetně instalace nového systému vyhřívání okapů a svodů a napojení nových střešních vyhřívaných vpustí. Došlo také k výměně starých otvorových výplní za nová hliníková.