Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek

Investor

SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek

Lokalita

Frýdek - Místek

Cena

5,1 mil. Kč bez DPH

Datum realizace

8/2014 - 12/2014

Předmětem této zakázky bylo snížení energetické náročnosti budovy SOŠ PO a VOŠ PO, bylo provedeno zateplení obálky budovy, výměna dřevěných balkónových sestav za nová plastová, úprava hromosvodu. V prostorách budovy byly realizovány drobné zednické práce. V areálu školy byla zhotovena nová opěrná zeď a bylo dodáno nové pozinkované zábradlí.